Sanacija betona

Eden najpogostejših vzrokov za poškodbe na armiranobetonskih konstrukcijah je korozija armature. Nastali korozijski produkti imajo večji volumen kot jeklo,zaradi česar postane okrog armature pretesno. Pritisk, ki pri tem nastane povzroči, da beton odstopi od armature.

Tak beton je potrebno čim prej sanirati, saj prične, ko je enkrat poškodovan, izredno hitro propadati. Beton saniramo z različnimi materiali in z različnimi tehnologijami, odvisno od objekta in njegove obremenitve.

Vrste objektov ki jih saniramo:

  • Armirano betonske hiše oz. fasade
  • Armirano betonski temelji
  • Armirano betonski lovilni bazeni
  • Armirano betonski silosi
  • Armirano betonske konstrukcije
  • Armirano betonski dimniki in jaški

Poleg sanacije izvajamo tudi statične ojačitve s carbonskimi lamelami in carbonskimi mrežami s čimer se objekti zavarujejo pred propadanjem ali pa z njim povečamo nosilnost določenega objekta.

Pri vsaki sanaciji pa je poleg uporabe certificiranih materialo najpomembnejša priprava podlage ,ki pa jo zagotovimo s peskanjem površin s peskalnimi stroji ali pa z visokotlačnim pranjem površin s strojem do 500 barov.