Reference

SANACIJA BETONA:

 • Toplarna Ljubljana (sanacija betonskih površin in pleskarska dela)
 • Hotel Golding Rubin Žalec (sanacija betonskih površin, fasade in pleskarska dela)
 • Perutnina Ptuj (sanacija betonskih silosov in zaščita ter pleskarska dela na silosih)
 • Hotel Bernardin (sanacija betona na stopnišču in pleskarska dela)
 • Stanovanjski blok Kidriceva 17, Velenje (sanacija AB fasade, pleskanje AB fasade, popravilo teranove na fasadi){gallery}reference4{/gallery}

INDUSTRIJSKO ČIŠČENJE STEKLA:

 • Hoteli Bernardin Portorož (vzdrževanje steklenih površin in čiščenje)
 • Rogaška Slatina (industrijsko čiščenje stekla na objektu Zdraviliška terapija)
 • SCT Ljubljana (čiščenje stekla){gallery}reference3{/gallery}
 • Smelt Ljubljana (industrijsko čiščenje stekla){gallery}reference1{/gallery}
 • Carinska Uprava R Slovenije (čiščenje marmorja ter umetnega kamna ter zaščita le-tega)
 • Zavod za Pokojninsko in Zdravstveno Zavarovanje R Slovenije – vzdrževanje in zaščita (čiščenje stekla, tesnenje oken in pločevine na fasadi)
 • Evrocenter Ljubljana- industrijsko vzdrževanje stekla{gallery}reference2{/gallery}
 • DURS – Modri kvadrat (industrijsko čiščenje steklenih površin in fasade){gallery}reference6{/gallery}

MONTAŽE IN DEMONTAŽE:

 • Montaža jumbo plakata na Petrolovi upravni zgradbi
 • Montaža jumbo plakata na Silos Žito – BTC{gallery}reference5{/gallery}
 • Montaža strelovodov na stanovanskem bloku na Kidričevi 17, Velenje
 • Montaža zaščitnih špic proti golobom v hotelskem kompleksu Bernardin

To so samo nekatere od naših referenc, kjer smo sodelovali s kooperanti ali bili vključeni v izvedbo del.