O podjetju

R66 d.o.o. je dinamično podjetje z jasno vizijo in razvojno usmeritvijo, ki s svojimi storitvami zadovoljuje potrebe domaèega in tujega tržišča.

Podjetju je uspelo uèinkovito povezati znanje, sposobnosti in izkušnje svojih gradbenih delavcev ter se postopoma tržno plasirati najzahtevnejšim investitorjem na širšem slovenskem prostoru.

R66 d.o.o. je zasebno podjetje, ustanovljeno leta 1995, s sedežem v Ljubljani, R Sloveniji. Trenutno je v podjetju 18 pogodbeno zaposlenih delavcev, ki se danes lotevajo najzahtevnejših del v svoji stroki. Podjetje je namreč specializirano prav za najzahtevnejše sanacije visokih objektov kot so npr.: tovarniški dimniki, visoki silosi, stavbne fasade in podobno.

Svoj razvoj bomo tudi v prihodnje razvijali na proizvajalnem dejavniku – na svojih kadrih in domačem znanju. Znanje in izkušnje strokovnjakov pri vodenju in upravljanju, skupaj z usposobljenostjo za dela na višini ter strokovno kvalifikacijo delavcev, so ključne kvalitete, ki nam jamčijo profesionalni in tržni uspeh, tako doma, kot v tujini. Kreativnost kadrov je prav tako izrednega pomena v vseh fazah delovnega procesa: pa naj gre za prve raziskave in ocene škode na objektih ali za izbor ustrezne tehnologije, opreme ali pa za konèno izvedbo. Podjetje je dovolj fleksibilno, da skladno s potrebami najema uveljavljene strokovnjake za posamezna specifična dela pri sanacijah kovinskih in betonskih konstrukcij, kar nam omogoča celovit pristop pri izvedbi najzahtevnejših projektov vezanih na sanacijo visokih objektov.

Posledica naštetega je, da je naše podjetje postalo uveljavljeno na tem specializiranem področju, kar potrjujejo naše reference, še bolj pa sami uspešno sanirani in obdelani gospodarski objekti.

V bodoče se bomo trudili še dodatno izboljšati pobudbo in ugled našega podjetja, v skladu s poslanstvom – biti kvaliteten in varen partner za sanacijo visokih objektov, dosedanjim in bodočim naročnikom naših storitev, doma in v tujini.