Industrijsko čiščenje stekla

Podjetje R66 d.o.o. je podjetje, ki se več kot desetletje ukvarja z sanacijskimi gradbenimi in vzdrževalnimi deli na
višini v namen čimboljše zaščite vašega objekta.

Steklo je anorganski produkt taljenja, ki se ne da bi pri tem nastala kristalna mreža, pri ohlajanju pod točko trasformacije spremeni v trdno snov. Steklo je pri normalni temperaturi trdna tekočina, ki je zaradi izredno visoke viskoznosti amofrna snov (torej brez kristalne strukture). Iz tega izhaja, da je steklo, kljub veliki trdoti, zelo krhek material.

Ploščato steklo, ki se uporablja na večini objektov za steklene fasade, se mora skladati z standardom SIST EN 572-1 (in sicer: gostota 2500 kg/m3, trdota: 6.stopnja po Mohsu, elastični modul 7 x 10 PA, koeficient toplotnega prehoda 5,80 W/ m2 K, upogibna trdnost od 45 N/mm2 – 120 N/mm2).

Steklene fasade so izpostavljene zunanjim vplivom, mehanskim, termičnim, kemijskim, razjede zaradi kapljevin (veter-pritisk+srk, sneg, dež/voda, sonce, sunki, udarci, temperatura, klimatske obremenitve, gibanje gradbene konstrukcije..)

Proti nekaterim zunanjim vplivom se lahko lastniki objektov učinkovito zaščitijo in tako ohranijo konstrukcijsko ter vizualno kvaliteto svojega objekta. Prav gotovo je eden od bolj učinkovitih ukrepov za zaščito pred kapljevinami in sekundarnimi kemijskimi vplivi na steklo redno čiščenje/vzdrževanje fasade.Kemijska struktura omogoča vlagi, da iz njegove površine izluži atome nekaterih elementov, kar pa je v bistvu oslabitev materiala oz. Nevtralna korozija. Ker so v večini primerov na fasadi tudi silikatni elementi, padavine iz njih izlužijo alkalne raztopine, te pa skupaj z onesnaženim zrakom tvorijo močno korozijsko sredstvo. Omočljivost stekla omogoča, da raztopina na površini stekla zastane in še dodatno korodira njegovo površino. To, najpogostejšo korozijo v urbanih okoljih imenujemo alkalna agresija, učinek kislega dežja- takrat govorimo o kisli koroziji.

Primer- poslovna zgradba SCT na križišču Tivolske in Dunajske ceste v Ljubljani- zaradi opustitve vzdrževanja v času 24 mesecev je steklena fasada korodirala ( rjave srage) na površini ocena 60%. Rešitev je samo zamenjava obstoječe fasade, kar je za lastnike objekta velik finančni vložek.

Ob ugotovitvi, da ne moremo vpivati ne na sestavo fasade, niti na kemijsko zgradbo stekla oz na vreme, je edina rešitev, da se vgrajeno steklo pogosto in intenzivno čisti. V mestnih središčih in prometnih cestah vsaj 2x do 3x letno.