Antikorozija

Tipično za korozijo je da poškodbe niso porazdeljene enakomerno po površini objekta ,ampak na posameznih mestih. Posebno nevarna je korozija, ki se pojavlja v raznih precepih in razpokah pri zelo obremenjenih konstrukcijah. Zaradi najrazličnejših vzrokov, ki lahko povzročijo korozijo se lahko s pomočjo raziskav določi pravi vzrok za vsak posamičen primer in na osnovi teh preiskav je mogoče določiti pravilno tehnologijo za izvedbo sanacije.

Antikorozijo objektov na terenu izvajamo s pomočjo mobilnih peskalnih stroje ,kompresorjev in airless tehnike za nanašanje barve. Izvajamo kompletno obnovo protikorozijske zaščite po različnih tehnologijah in z različnimi materiali odvisno od posameznega objekta.

Vrste objektov na katerih izvajamo protikorozijsko zaščito so:

  • Jeklene konstrukcije objektov
  • Jekleni silosi in filtri
  • Jeklene cevi in dimniki
  • Kovinske fasade